Wynagrodzenie

 

Wynagrodzenie za świadczone przez Kancelarię Adwokacką usługi prawne jest indywidualnie negocjowane z Klientem, w zależności od rodzaju i charakteru powierzanej Kancelarii sprawy oraz stopnia jej skomplikowania.

 

Przykładowo wynagrodzenie Kancelarii może przybrać postać:

 

 

Ustalając wynagrodzenie opieramy się na obowiązujących w tym zakresie przepisach, w tym Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 461).

 

index