Kancelaria

 

Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Badury oferuje profesjonalną i kompleksową pomoc prawną dla podmiotów gospodarczych oraz Klientów indywidualnych.

 

Łącząc wieloletnie doświadczenie praktyczne w rozmaitych dziedzinach prawa z pogłębioną i wszechstronną prawniczą wiedzą teoretyczną zapewniamy wysoki standard świadczonych usług, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klientów.

 

W sposób kreatywny i nieszablonowy podchodzimy do rozwiązywania skomplikowanych problemów prawnych, poszukując optymalnych rozwiązań. Jednocześnie, świadcząc usługi prawne postępujemy zgodnie z normami etyki zawodowej, przestrzegając tajemnicy adwokackiej oraz dbając o interesy i bezpieczeństwo prawne Klientów.


Adwokat

 

Adwokat Marcin Badura jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył z wyróżnieniem studia stacjonarne na kierunku prawo.

 

Od 2009 roku jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, przy której odbywał aplikację adwokacką. W czasie aplikacji zdobywał doświadczenie zawodowe w renomowanej Kancelarii Adwokackiej, działającej w Poznaniu i w Warszawie, z którą nadal współpracuje jako of counsel.

 

Adwokat Marcin Badura jest członkiem Komisji Prawa Sportowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego.

 

Włada biegle językiem angielskim. Komunikuje się również w języku niemieckim.


Doświadczenie zawodowe

 

Adwokat Marcin Badura posiada wieloletnie i bogate, obejmujące rozmaite dziedziny prawa, doświadczenie zawodowe, zarówno w obsłudze podmiotów gospodarczych, jak i Klientów indywidualnych. Zajmuje się głównie bieżącą obsługą Klientów korporacyjnych (spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji), doradztwem dla Klientów indywidualnych, prowadzeniem spraw sądowych i administracyjnych, opracowywaniem i weryfikacją projektów aktów prawnych (m.in. umów, uchwał, porozumień, regulaminów, statutów) oraz sporządzaniem analiz, informacji i opinii prawnych.

 

Istotną część dotychczasowej praktyki Adwokata Marcina Badury stanowi świadczenie pomocy prawnej na rzecz podmiotów zajmujących się działalnością sportową (m.in. związków i klubów sportowych, menadżerów, trenerów oraz zawodników). Ponadto, Mecenas Badura od wielu lat zajmuje się obsługą prawną licznych podmiotów gospodarczych z rozmaitych segmentów rynku, np. z branży finansowej, handlowej, informatycznej, medycznej, przemysłowej, reklamowej i wydawniczej.


Specjalizacje

 

Adwokat Marcin Badura specjalizuje się przede wszystkim w świadczeniu usług prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa prywatnego, w szczególności:Ponadto, zajmuje się również sprawami z zakresu prawa gospodarczego, prawa konkurencji, prawa administracyjnego i prawa sportowego.


Zainteresowania naukowe

 

Adwokat Marcin Badura ukończył stacjonarne studia doktoranckie na kierunku prawo w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadził zajęcia ze studentami oraz uczestniczył w konferencjach naukowych. Aktualnie kontynuuje prace związane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej z zakresu prawa cywilnego.

 

Zainteresowania naukowe Adwokata Marcina Badury obejmują problematykę prawa cywilnego (ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań), prawa handlowego i prawa sportowego. Jest autorem publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, handlowego i rodzinnego oraz prawa sportowego (w tym współautorem komentarza do ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie – zob. M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcieszak, Ustawa o sporcie. Komentarz, Warszawa 2011, wyd. Wolters Kluwer).

index